Föreläsning & Utbildning

Hur fungerar media? Vad är en nyhet? Hur når man bäst ut i sociala medier och hur undviker man fallgroparna på Facebook?
Att hitta rätt i det nya medielandskapet utan karta är inte alltid helt enkelt. Det är lätt att hamna vilse.

Men kunskap är makt.
Den som förstår hur media fungerar och kan hantera de olika kanalernas styrkor och svagheter skapar sig en stabil plattform och en möjlighet att effektivt sprida sitt budskap.

Internet och de olika sociala medierna är några redskap för att nå ut, bygga sin klubbs, organisations eller företags varumärke, men också för att snabbt genomföra förändringar och på ett kostnadseffektivt sätt skapa bra och långsiktiga medierelationer, bygga nätverk och skapa ett ofiltrerat informationsflöde.

 

UtskriftEn blogg på internet eller ett inlägg på Twitter eller Facebook når betydligt längre än ett uppkopierat flygblad, men riskerar samtidigt att försvinna i det ständigt ökande informationsflödet.

Det gäller därför att använda verktygen på rätt sätt för att nå igenom bruset och landa hos just din målgrupp.
Att göra rätt för att synas och höras. Att skapa långsiktiga och stabila medierelationer.

Och givetvis att undvika de värsta fallgroparna där ett knapptryck på några sekunder kan radera ett mödosamt och långsiktigt uppbyggt förtroende för personer, klubbar och företag.

 

Ditt företag, organisation eller klubb har nytta, och även nöje, av en föreläsning i dessa frågor. Vi ger deltagarna kunskap och en användbar grund att stå på kring användandet av sociala medier. Och vi pratar inte bara teknik, vi lovar.

Vi beskriver med historik och utveckling möjligheterna att stärka det egna varumärket/klubbmärket med hjälp av god mediehantering.
Vi visar också med aktuella exempel risker och fallgropar hur de sociala medierna felaktigt använda snabbt kan skapa en kris och ett skadat förtroende för klubb- eller varumärke och vi försöker skicka med användbara tips som kan omsättas i praktiken i det dagliga arbetet.

Kontakta oss gärna för vidare diskussion.

 

Kalitzki Media

Jörgen Kalitzki

jorgen@kalitzkimedia.se
+46 73 682 33 63
www.kalitzkimedia.se

Back to Top